Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/07/27 10:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS, Niburski Rafał, PiS W związku z tragicznymi wydarzeniami, jakie miały miejsce na ulicy Stalmacha zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje jakie działania ze strony miasta zostaną podjęte dla poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w przedmiotowym miejscu. Odpowiedź:

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/07/27 10:15:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS, Niburski Rafał PiS W najbliższym czasie upływa termin dzierżawy obszaru przeznaczonego na działalność Stowarzyszenia „Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie” usytuowanego na Kijewie. Na mocy uchwały Rady Miasta Szczecin nr 63/15 z dnia 24 marca 2015 roku oraz uzgodnień podjętych podczas obrad

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/06/17 12:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Czy Wydział Oświaty planuje zmiany dotyczące organizacji i funkcjonowania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie? Odpowiedź: Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty Odpowiadający: Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska Data odpowiedzi: 2015/06/25 Czy odpowiedź udzielona w terminie: Nie „W odpowiedzi na zapytanie związane z

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/06/03 15:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Drugie Porozumienie Programowe dla Szczecina zakładało stworzenie programu, który pozwoliłby w oparciu o środki samorządu wprowadzenie dodatkowych godzin nauczania w postaci zajęć: „Wychowania patriotyczno-obywatelskiego” i „Małej Ojczyzny”. W związku z tym zwracam się z pytaniem do Prezydenta Miasta jaki

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/06/03 15:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Drugie Porozumienie Programowe dla Szczecina zakładało stworzenie programu, który pozwoliłby w oparciu o środki samorządu wprowadzenie dodatkowych godzin nauczania w postaci zajęć: „Wychowania patriotyczno-obywatelskiego” i „Małej Ojczyzny”. W związku z tym zwracam się z pytaniem do Prezydenta Miasta jaki

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/06/03 15:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS W związku z planami połączenia w jeden zespół szkół Gimnazjum nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 11 zwracam się z do Prezydenta Miasta z następującymi pytaniami: Kto jest właścicielem Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Sokrates” w Szczecinie? Gdzie będzie funkcjonować

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/06/01 13:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie jest stanowisko Prezydenta Miasta Szczecin dotyczące ordynarnych wpisów oraz mowy nienawiści (w tym wysyłanie głosujących na prezydenta Andrzeja Dudę „do gazu”), jaki zaprezentowała kierownik ds. programu samorządowej instytucji kultury jaką jest Klub

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/05/27 11:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Na podstawie §53 Regulaminu Rady Miasta Szczecin składam zapytanie w sprawie braku odpowiedzi na moje zapytanie złożone na sesji Rady Miasta Szczecin w dniu 21.04.2015r. dotyczące braku wsparcia ze strony Prezydenta Miasta dla wyjazdu organizowanego przez Polski Związek Byłych

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/05/27 11:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Na podstawie §53 Regulaminu Rady Miasta Szczecin składam zapytanie w sprawie sposobu wykonania Uchwały nr XXXX/599/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXX/599/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004r.

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Interpelacja Data wpływu: 2015/05/12 13:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Na podstawie §43 Regulaminu Rady Miasta Szczecin składam zapytanie w sprawie zmian organizacyjnych lub w sieci szkół dotyczących Gimnazjum nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Gimnazjum nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 18 Czy Wydział Oświaty planuje

Share Button