Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Interpelacja Data wpływu: 2015/03/31 09:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS W związku uchwałą Rady Miasta Szczecin o utworzeniu Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, zwracam się z prośbą o przedstawienie systemu szkolenia sportowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin, realizowanego w

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/04/22 09:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Zgodnie z § 54 Regulaminu Rady Miasta Szczecin składam zapytanie w sprawie braku symbolicznego wsparcia ze strony Prezydenta Miasta dla wyjazdu organizowanego przez Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Oddział w Szczecinie z udziałem uczniów

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/02/20 14:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Na podstawie § 54 Regulaminu Rady Miasta Szczecin składam zapytanie w sprawie braku konsultacji ze związkami zawodowymi projektu Uchwały nr 30/15 w sprawie wyłączenia Sportowej Szkoły Podstawowej przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/02/20 14:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Zwracam się z prośbą o przestawienie szczegółowych zasad i warunków przyznawania stypendiów dla studentów i doktorantów w roku 2015 w ramach stypendium Prezydenta Miasta Szczecin. Równocześnie proszę o wskazanie skuteczności działań w ramach tego programu związanych z zapobieganiem odpływowi

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/02/20 14:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Na podstawie § 54 Regulaminu Rady Miasla Szczecin składam zapytanie w sprawie realizacji przez Gminę Miasto Szczecin programów stypendialnych wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i studentów finansowanych z EFS w ramach ZPORR w latach 2004-2009 oraz realizacji w roku szkolnym

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/02/20 14:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS W piśmie Pani Kurator Marii Boreckiej stwierdzono brak właściwego nadzoru, w tym nieskuteczność działań w zakresie zapewnienia uczniom pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz nieprzestrzeganie prawa w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjnych. Dlatego zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/02/18 13:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Odpowiedź: Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty Odpowiadający: Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska Data odpowiedzi: 2015/02/24 Czy odpowiedź udzielona w terminie: Tak „W odpowiedzi na Pana zapytanie przesłane przez Dyrektora Biura Prezydenta Miasta pismem znak: BPM.I.0003.116.2015.PT dnia 17.02.2015 r. w sprawie odmowy

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/02/04 11:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS W związku z uchwaleniem budżetu Miasta Szczecin na rok 2015 zwracam się o przedstawienie wyliczenia wysokości dotacji do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących prowadzonych przez inny organ niż Miasto Szczecin, uwzględniającego wysokość miesięcznej dotacji na jednego ucznia

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/01/14 13:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS W związku z uwagami mieszkańców ul. Kormoranów przekazanych przez radę Osiedla Żelechowa dotyczącymi braku podjazdów dla wózków przy ul. Prof. Jana Królewskiego zwracam się z pytaniem czy i jakie działania zostały lub zostaną podjęte w tej sprawie? Odpowiedź: Wydział

Share Button