W wyborach 16 listopada 2014 roku uzyskałem mandat radnego Rady Miasta Szczecin w okręgu nr 5. Po ukonstytuowaniu się Rady Miasta zostałem wybrany przewodniczącym Komisji ds. Kultury. Jestem także członkiem Komisji RM ds. Edukacji oraz ds. Sportu.

Share Button

Z okazji 40-lecia Olimpiady Historycznej, organizator Olimpiady – Polskie Towarzystwo Historyczne, ustanowiło Medal Zasłużony dla Olimpiady Historycznej. W trakcie odbywającego się w Szczecinie XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej pan dr hab. Stanisław Roszak wręczył medale m.in. twórcy Olimpiady prof. Henrykowi Samsonowiczowi i długoletniemu Przewodniczącemu Komitetu Okręgowego Olimpiady – prof. Januszowi

Share Button