Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/02/20 14:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Zwracam się z prośbą o przestawienie szczegółowych zasad i warunków przyznawania stypendiów dla studentów i doktorantów w roku 2015 w ramach stypendium Prezydenta Miasta Szczecin. Równocześnie proszę o wskazanie skuteczności działań w ramach tego programu związanych z zapobieganiem odpływowi

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/02/20 14:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Na podstawie § 54 Regulaminu Rady Miasla Szczecin składam zapytanie w sprawie realizacji przez Gminę Miasto Szczecin programów stypendialnych wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i studentów finansowanych z EFS w ramach ZPORR w latach 2004-2009 oraz realizacji w roku szkolnym

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/02/20 14:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS W piśmie Pani Kurator Marii Boreckiej stwierdzono brak właściwego nadzoru, w tym nieskuteczność działań w zakresie zapewnienia uczniom pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz nieprzestrzeganie prawa w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjnych. Dlatego zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/02/18 13:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Odpowiedź: Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty Odpowiadający: Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska Data odpowiedzi: 2015/02/24 Czy odpowiedź udzielona w terminie: Tak „W odpowiedzi na Pana zapytanie przesłane przez Dyrektora Biura Prezydenta Miasta pismem znak: BPM.I.0003.116.2015.PT dnia 17.02.2015 r. w sprawie odmowy

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/02/04 11:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS W związku z uchwaleniem budżetu Miasta Szczecin na rok 2015 zwracam się o przedstawienie wyliczenia wysokości dotacji do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących prowadzonych przez inny organ niż Miasto Szczecin, uwzględniającego wysokość miesięcznej dotacji na jednego ucznia

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/01/14 13:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS W związku z informacją o przygotowaniu nowelizacji Zarządzenia Prezydenta Szczecina w sprawie trybu i zasad przyznawania uczniom Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia w nauce zwracam się z pytaniem kiedy nastąpi zmiana ww. Zarządzenia i w jaki sposób

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/01/14 13:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Czy Miasto Szczecin posiada system stypendiów naukowych obejmujący wybitnie uzdolnionych uczniów szczecińskich szkół pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej? Odpowiedź: Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty Odpowiadający: Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska Data odpowiedzi 2015/01/21 Odpowiedź w terminie? Tak

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Interpelacja Data wpływu: 2014/12/23 11:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Z przystanków tramwajowych i przejść dla pieszych w tym rejonie korzysta wielu uczniów ZSO nr 7 i ZSO nr 1. natomiast ruch samochodowy, zwłaszcza w kierunku pl. Rodła i częste naruszanie przepisów ruchu drogowego przez kierowców, stanowią szczególne zagrożenie

Share Button