Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/06/03 15:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Drugie Porozumienie Programowe dla Szczecina zakładało stworzenie programu, który pozwoliłby w oparciu o środki samorządu wprowadzenie dodatkowych godzin nauczania w postaci zajęć: „Wychowania patriotyczno-obywatelskiego” i „Małej Ojczyzny”. W związku z tym zwracam się z pytaniem do Prezydenta Miasta jaki

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/06/01 13:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie jest stanowisko Prezydenta Miasta Szczecin dotyczące ordynarnych wpisów oraz mowy nienawiści (w tym wysyłanie głosujących na prezydenta Andrzeja Dudę „do gazu”), jaki zaprezentowała kierownik ds. programu samorządowej instytucji kultury jaką jest Klub

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/05/27 11:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Na podstawie §53 Regulaminu Rady Miasta Szczecin składam zapytanie w sprawie braku odpowiedzi na moje zapytanie złożone na sesji Rady Miasta Szczecin w dniu 21.04.2015r. dotyczące braku wsparcia ze strony Prezydenta Miasta dla wyjazdu organizowanego przez Polski Związek Byłych

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Interpelacja Data wpływu: 2015/05/12 13:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Na podstawie §43 Regulaminu Rady Miasta Szczecin składam zapytanie w sprawie zmian organizacyjnych lub w sieci szkół dotyczących Gimnazjum nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Gimnazjum nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 18 Czy Wydział Oświaty planuje

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/04/22 09:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Zgodnie z § 54 Regulaminu Rady Miasta Szczecin składam zapytanie w sprawie braku symbolicznego wsparcia ze strony Prezydenta Miasta dla wyjazdu organizowanego przez Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Oddział w Szczecinie z udziałem uczniów

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/01/14 13:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS W związku z uwagami mieszkańców ul. Kormoranów przekazanych przez radę Osiedla Żelechowa dotyczącymi braku podjazdów dla wózków przy ul. Prof. Jana Królewskiego zwracam się z pytaniem czy i jakie działania zostały lub zostaną podjęte w tej sprawie? Odpowiedź: Wydział

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/01/14 13:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS W związku z informacją o przygotowaniu nowelizacji Zarządzenia Prezydenta Szczecina w sprawie trybu i zasad przyznawania uczniom Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia w nauce zwracam się z pytaniem kiedy nastąpi zmiana ww. Zarządzenia i w jaki sposób

Share Button