Nowa lokalizacja strzelnicy na Prawobrzeżu

Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2015/07/27 10:15:00
Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS, Niburski Rafał PiS

W najbliższym czasie upływa termin dzierżawy obszaru przeznaczonego na działalność Stowarzyszenia „Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie” usytuowanego na Kijewie. Na mocy uchwały Rady Miasta Szczecin nr 63/15 z dnia 24 marca 2015 roku oraz uzgodnień podjętych podczas obrad Komisji Stałych Rady Miasta Szczecin postanowiono nie przedłużać umowy dzierżawy z jednoczesną decyzją o przekazaniu innego terenu na działalność strzelecką. Mając powyższe na uwadze prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy wyznaczono w granicach miasta nowy obszar przeznaczony na działalność strzelecką ?
2. W jakim miejscu będzie usytuowana nowa lokalizacja terenu pod działalność strzelecką ?
3. Czy w okresie przejściowym tj. przeprowadzki do nowej lokalizacji osoby uprawiające strzelectwo będą mogły korzystać z dotychczasowej lokalizacji?

Odpowiedź:
Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Odpowiadający: Michał Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi: 2015/07/31
Czy odpowiedź udzielona w terminie: Tak

„W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 27.07.2015 r. w sprawie lokalizacji nowego obszaru przeznaczonego na działalność Stowarzyszenia „Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego” informuję, iż wystąpiono o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie do Doradcy Prezydenta Miasta ds. bezpieczeństwa Pana Szczepana Stempińskiego, do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie oraz do Biura Planowania Przestrzennego Miasta Szczecin.
W związku z powyższym odpowiedź na Pana interpelację zostanie udzielona niezwłocznie po uzyskaniu całego materiału do sprawy.”

Share Button

Dodaj komentarz