Poprawa bezpieczeństwa na ul. Stelmacha

Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2015/07/27 10:00:00
Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS, Niburski Rafał, PiS

W związku z tragicznymi wydarzeniami, jakie miały miejsce na ulicy Stalmacha zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje jakie działania ze strony miasta zostaną podjęte dla poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w przedmiotowym miejscu.

Odpowiedź:
Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Odpowiadający: Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska
Data odpowiedzi: 2015/07/30
Czy odpowiedź udzielona w terminie: Tak

„W odpowiedzi na interpelację (601) dot. przejścia dla pieszych w ciągu ul. Stelmacha w Szczecinie uprzejmie informuję, co następuje.

Na spotkaniu w dniu 21 lipca br. w siedzibie Rady Osiedla Drzetowo-Grabowo przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ZDiTM, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie z mieszkańcami ustalono, iż w okresie wrzesień/październik przeprowadzone zostaną pomiary natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Stalmacha z ul. Druckiego-Lubeckiego mające na celu sporządzenie ewentualnego nowego projektu stałej organizacji ruchu w szczególności biorąc pod uwagę planowaną zmianę lokalizacji istniejącego przystanku tramwajowego w ciągu ul. Stalmacha przed skrzyżowaniem z ul. Druckiego-Lubeckiego.

W przypadku braku zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na skutek wprowadzenia ww. zmian rozważona zostanie możliwość budowy sygnalizacji świetlnej obejmującej obszar całego skrzyżowania.”

Share Button

Dodaj komentarz