Sposób wykonania Uchwały nr XXXX/599/04 Rady Miasta Szczecin

Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2015/05/27 11:00:00
Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS

Na podstawie §53 Regulaminu Rady Miasta Szczecin składam zapytanie w sprawie sposobu wykonania Uchwały nr XXXX/599/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXX/599/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004r. w § 4 wskazuje, że postulowany wskaźnik struktury zatrudnienia pracowników pedagogicznych w stosunku do niepedagogicznych po przeliczeniu na pełny wymiar pracy wynosi 1:0,25. W związku z tym składam zapytanie dlaczego Miasto Szczecin nie realizuje w/w Uchwały wprowadzając pojęcie tzw. etatów wsparcia, których nie przewiduje Uchwała nr XXXX/599/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 roku?

Odpowiedź:
Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty
Odpowiadający: Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi: 2015/06/03
Czy odpowiedź udzielona w terminie: Tak

„W odpowiedzi na zapytanie nr 437 informuję, że Miasto Szczecin realizuje Uchwałę Nr XXXX/599/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2004 r. W § 4 Załącznika Nr 1 do rzeczonej Uchwały wskazuje się, że postulowany wskaźnik struktury zatrudnienia pracowników pedagogicznych w stosunku do niepedagogicznych po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć/czasu pracy wynosi 1:0,25. Określenie „pracownicy pedagogiczni” dotyczy wszystkich nauczycieli niezależnie od pełnionych przez nich funkcji, stąd termin „etaty wsparcia” pod względem semantycznym nie stanowi odrębnej kategorii pracowników. Natomiast zawarte w uchwale stwierdzenie „po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć/czasu pracy” uwzględnia fakt, że do pełnionej przez nauczyciela funkcji przypisany jest z mocy prawa konkretny wymiar pensum, które w przypadku tzw. „etatów wsparcia” wynosi więcej niż 18 godzin tygodniowo.”

Share Button

Dodaj komentarz