Wysokość dotacji do szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż Miasto Szczecin

Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2015/02/04 11:00:00
Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS

W związku z uchwaleniem budżetu Miasta Szczecin na rok 2015 zwracam się o przedstawienie wyliczenia wysokości dotacji do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących prowadzonych przez inny organ niż Miasto Szczecin, uwzględniającego wysokość miesięcznej dotacji na jednego ucznia z rozbiciem na poszczególne typy szkół i poszczególne placówki. Równocześnie zwracam się o przedstawienie takiego rozliczenia wysokości dotacji za rok 2014, uwzględniającego wysokość miesięcznej dotacji na jednego ucznia z rozbiciem na poszczególne typy szkół i poszczególne placówki.

Odpowiedź:

Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty
Odpowiadający: Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska
Data odpowiedzi: 2015/02/12
Czy odpowiedź udzielona w terminie: Nie

„W odpowiedzi na Pana zapytanie przesłane przez Dyrektora Biura Prezydenta Miasta pismem znak: BPM.I.0003.75.2015.IŁ z dnia 04.02.2015 r., dotyczące sposobu wyliczenia wysokości dotacji dla publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących prowadzonych przez inny organ niż Miasto Szczecin, przedkładam w załączeniu sposób wyliczenia ww. wysokości dotacji dla wymienionych szkół za styczeń 2015 r.

Jednocześnie informuję, że wysokość dotacji w roku 2014 wyliczana była tą samą metodą co w styczniu 2015 r.

W załączeniu przedstawiam stawki dotacji udzielonej w 2014 roku.” Sposób wyliczenia wysokości dotacji

Share Button

Dodaj komentarz