Zmiany w organizacji i funkcjonowania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie

Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2015/06/17 12:00:00
Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS

Czy Wydział Oświaty planuje zmiany dotyczące organizacji i funkcjonowania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie?

Odpowiedź:
Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty
Odpowiadający: Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska
Data odpowiedzi: 2015/06/25
Czy odpowiedź udzielona w terminie: Nie

„W odpowiedzi na zapytanie związane z wprowadzeniem ewentualnych zmian w funkcjonowaniu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli wchodzącego w skład struktury organizacyjnej Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, uprzejmie informuję, że ww. placówka będzie nadal wykonywać obowiązkowe zadania określone w § 15 i § 16 rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2014 r. Nr 1041). Zamierzamy jedynie zmienić sposób wyłaniania kandydata na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego, który będzie przebiegał w drodze organizacji konkursu. W tym celu został opracowany projekt regulaminu przeprowadzania postępowania konkursowego. Powyższy dokument jest w tej chwili analizowany pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego.”

Share Button

Dodaj komentarz