Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/01/14 13:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS W związku z informacją o przygotowaniu nowelizacji Zarządzenia Prezydenta Szczecina w sprawie trybu i zasad przyznawania uczniom Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia w nauce zwracam się z pytaniem kiedy nastąpi zmiana ww. Zarządzenia i w jaki sposób

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/01/14 13:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS W związku z informacją o przygotowaniu nowelizacji Zarządzenia Prezydenta Szczecina w sprawie trybu i zasad przyznawania uczniom Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia w nauce zwracam się z pytaniem kiedy nastąpi zmiana ww. Zarządzenia i w jaki sposób

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Zapytanie Data wpływu: 2015/01/14 13:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Czy Miasto Szczecin posiada system stypendiów naukowych obejmujący wybitnie uzdolnionych uczniów szczecińskich szkół pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej? Odpowiedź: Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty Odpowiadający: Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska Data odpowiedzi 2015/01/21 Odpowiedź w terminie? Tak

Share Button

W wyborach 16 listopada 2014 roku uzyskałem mandat radnego Rady Miasta Szczecin w okręgu nr 5. Po ukonstytuowaniu się Rady Miasta zostałem wybrany przewodniczącym Komisji ds. Kultury. Jestem także członkiem Komisji RM ds. Edukacji oraz ds. Sportu.

Share Button

Skierowano do: Prezydent Miasta Rodzaj: Interpelacja Data wpływu: 2014/12/23 11:00:00 Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS Z przystanków tramwajowych i przejść dla pieszych w tym rejonie korzysta wielu uczniów ZSO nr 7 i ZSO nr 1. natomiast ruch samochodowy, zwłaszcza w kierunku pl. Rodła i częste naruszanie przepisów ruchu drogowego przez kierowców, stanowią szczególne zagrożenie

Share Button