Jestem za zwiększeniem puli środków w ramach budżetu obywatelskiego, a głosowanie za poszczególnymi projektami jest prawdziwym dylematem. Rada Osiedla Drzetowo-Grabowo, gdzie mieszkam, wezwała do głosowania za projektem dalszej przebudowy Parku im. Stanisława Nadratowskiego (11/ŚRD) i modernizacją alejek, ścieżek i chodników w Parku im. Stefana Żeromskiego (2/OGM). Głosowanie trwa od 01 do 21 października 2014 r.

Share Button

Z okazji 40-lecia Olimpiady Historycznej, organizator Olimpiady – Polskie Towarzystwo Historyczne, ustanowiło Medal Zasłużony dla Olimpiady Historycznej. W trakcie odbywającego się w Szczecinie XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej pan dr hab. Stanisław Roszak wręczył medale m.in. twórcy Olimpiady prof. Henrykowi Samsonowiczowi i długoletniemu Przewodniczącemu Komitetu Okręgowego Olimpiady – prof. Januszowi

Share Button

Maciej Kopeć – jestem absolwentem Szkoły Podstawowej Nr 50 i V Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Moja żona Barbara jest nauczycielką w szkole „Błękitnej” w Szczecinie. W 1987 r. rozpocząłem pracę jako nauczyciel historii w Zespole Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja w Szczecinie, a od 1991 r. związałem się z XIII Liceum Ogólnokształcącym

Share Button

Jestem żonaty, moja żona Barbara jest nauczycielką w szkole „Błękitnej”, mamy dwoje dzieci. Pochodzę z rodziny o patriotycznych i nauczycielskich tradycjach. Ojciec Mój Ojciec – Józef Kopeć za walkę o wolną Polskę został w 2007r. pośmiertnie odznaczony przez śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Polski. Z okazji obchodów 30-lecia NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego

Share Button

Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, a także NSZZ Solidarność-80. Obecnie pełnię funkcję szczecińskiego pełnomocnika Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W latach 2006-2010 byłem radnym Rady Miasta Szczecin. W latach 2006-2008 pełniłem funkcję Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Byłem członkiem Rady Programowej Polskiego Radia Szczecin, a obecnie jestem członkiem Rady Programowej TVP w Szczecinie.

Share Button

W 1987 r. rozpocząłem pracę jako nauczyciel historii w Zespole Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja w Szczecinie. Od 1991 r. związałem się z XIII LO, gdzie przez dziesięć lat byłem wicedyrektorem szkoły (1996-2006). XIII LO w Szczecinie zostało uznane przez edukacyjny miesięcznik „Perspektywy” za szkołę ostatniego piętnastolecia w kraju, wielokrotnie wygrywając ogólnopolski ranking szkół średnich.

Share Button