Brak odpowiedzi na zapytanie

Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2015/05/27 11:00:00
Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS

Na podstawie §53 Regulaminu Rady Miasta Szczecin składam zapytanie w sprawie braku odpowiedzi na moje zapytanie złożone na sesji Rady Miasta Szczecin w dniu 21.04.2015r. dotyczące braku wsparcia ze strony Prezydenta Miasta dla wyjazdu organizowanego przez Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Oddział w Szczecinie na obchody 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück.

Odpowiedź:
Wydział merytoryczny: Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej
Odpowiadający: Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska
Data odpowiedzi: 2015/05/27
Czy odpowiedź udzielona w terminie: Tak

„W odpowiedzi na zapytanie nr 358 informuję, iż prośba Koła Miejskiego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Szczecinie, przekazana została do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej. BKSiM poinformowało Wnioskodawców, że nie ma formalnych możliwości przekazania środków na cel przez nich opisany (zakup wieńców, zniczy wykonanie transparentu, flag. sfinansowania posiłków). Jednocześnie Biuro poinformowało o tym, że możliwość wsparcia istnieje przez Biuro do spraw Organizacji Pozarządowych.”

Share Button

Dodaj komentarz