Realizacja przez Prezydenta Miasta Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina

Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2015/06/03 15:00:00
Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS

Drugie Porozumienie Programowe dla Szczecina zakładało stworzenie programu, który pozwoliłby w oparciu o środki samorządu wprowadzenie dodatkowych godzin nauczania w postaci zajęć: „Wychowania patriotyczno-obywatelskiego” i „Małej Ojczyzny”. W związku z tym zwracam się z pytaniem do Prezydenta Miasta jaki stan realizacji tego punktu Porozumienia i kiedy działania podejmowane przez Prezydenta w tej sprawie będą konsultowane z radnymi – sygnatariuszami Porozumienia?Odpowiedź:
Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty
Odpowiadający: Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi: 2015/06/10
Czy odpowiedź udzielona w terminie: Tak

„W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03 czerwca 2015 r. informuję, że koordynator zadania utworzył grupę ekspercką, która przygotowała harmonogram kolejnych działań zaplanowanych na rok szkolny 2015/2016 i lata następne. Ostatnie spotkanie grupy odbyło się 02 czerwca i poświęcone było przygotowaniu konferencji dla dyrektorów i nauczycieli, która stanie się podstawą do zbudowania banku dobrych praktyk możliwych do zastosowania w szkołach różnych typów.

Konsultacje z radnymi przewidziane są po opracowaniu całości koncepcji, tj. na przełomie września i października 2015 r.”

Share Button

Dodaj komentarz