Życiorys

Maciej Kopeć – jestem absolwentem Szkoły Podstawowej Nr 50 i V Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.
Moja żona Barbara jest nauczycielką w szkole „Błękitnej” w Szczecinie.

Klasa maturalna w V LO - 1980
Klasa maturalna w V LO – 1980

W 1987 r. rozpocząłem pracę jako nauczyciel historii w Zespole Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja w Szczecinie, a od 1991 r. związałem się z XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, gdzie przez dziesięć lat byłem wicedyrektorem szkoły (XIII LO w Szczecinie zostało uznane przez edukacyjny miesięcznik „Perspektywy” za szkołę ostatniego piętnastolecia w kraju, wielokrotnie wygrywając ogólnopolski ranking szkół średnich). Następnie pełniłem funkcję Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (2006-2008). W latach 2006-2010 byłem radnym Rady Miasta Szczecin. Obecnie pracuję jako nauczyciel historii w XIII LO w Szczecinie oraz Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.

W latach 2006-2010 jako radny złożyłem ponad 200 zapytań i interpelacji, wielokrotnie występowałem i zabierałem głos na sesjach Rady Miasta Szczecin
W latach 2006-2010 jako radny złożyłem ponad 200 zapytań i interpelacji, wielokrotnie występowałem i zabierałem głos na sesjach Rady Miasta Szczecin

Byłem członkiem Rady Programowej Polskiego Radia szczecin, a obecnie jestem członkiem rady Programowej TVP w Szczecinie.

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej zostałem m.in. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, wyróżniony nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Szczecina, Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej.

Angażowałem się w działalność społeczną i polityczną. Najpierw w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów (1981), potem w NSZZ „Solidarność” i w KPN (1989). Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, a także NSZZ Solidarność-80. Obecnie pełnię także funkcję szczecińskiego pełnomocnika Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Legitymacja Szkolna
Legitymacja Szkolna
Pierwsza Komunia Święta
Pierwsza Komunia Święta
Służba wojskowa
Służba wojskowa
Katyń
Katyń
Katyń
Katyń
Wilno - Grób Marszałka Józefa Piłsudskiego
Wilno – Grób Marszałka Józefa Piłsudskiego
Wilno - Ostra Brama
Wilno – Ostra Brama
Smoleńsk
Smoleńsk
Share Button

Dodaj komentarz